Sverige

Emergency | emergencia | Notfall | 緊急 | крайняя необходимость: 112

Terrafem hotline: 020 52 1010

Kvinnofridslinjen *en nationell stödtelefon/Women’s helpline): 020 50 50 50

Kvinnofridslinjen – en nationell stödtelefon (Sweden’s National Women’s Helpline)

Kvinnofridslinjen/Women’s helpline (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Så fungerar Kvinnofridslinjen

Frågor och svar

Info in English

Information in other languages

Terrafem

http://www.terrafem.org/

Terrafem hotline: 020 52 1010

info@terrafem.org

Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) Women’s and Girls’ Shelters in SE

https://www.roks.se

https://www.roks.se/hittaenjour – Hitta en jour / Find a shelter (List of all shelters in Sweden)

Tjejjouren.se

En samlingsportal för alla tjejjourer i Sverige. Här kan unga tjejer också få stöd och pepp i sin vardag. Tjejjouren.se är ett samarbetsprojekt mellan Roks och Unizon:

https://tjejjouren.se/ – for youth shelters

BOJ – Brottsofferjourernas Riksförbund – (Victim Assistance Association)

www.boj.se

BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om, information om hur en polisanmälan går till, stöd vid eventuell rättegång, information om hur det går till i rättssalen, hänvisa till myndighetskontakter, hjälp att ställa krav på skadestånd, samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.

Q-jouren – för kvinnor i missbruk (for women impacted by abuse)

www.qjuoren.se

tel 08 – 644 20 32

qjouren@rfhl.se

Q-jouren är en kvinnojour för våldsutsatta kvinnor i missbruk. Q-jouren erbjuder stödsamtal, rådgivning och skyddat boende. Det skyddade boendet har 5 boendeplatser och bemanning dygnet runt. Q-jouren drivs av RFHL:s (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende) Stockholmsavdelning.

Kvinnors Nätverk

www.kvinnonet.net

Kvinnors Nätverk erbjuder rådgivning för dig som är utsatt för våld eller ofredande, dig som nyss kommit till Sverige och inte vet tillräckligt om de svenska hjälp- och stödorganistionerna, dig som är ung och känner dig förtryckt i hemmet, i skolan eller någon annantans, dig som vill bli aktiv i kvinnorörelsen eller bara få mer information. Rådgivningsservicen är till för att stödja första och andra generationens kvinnliga invandare och invandrarungdomar. Kvinnors Nätverk är specialiserade på frågor gällande familjeliv, arbete, utveckling och integration i det svenska samhället.

Bris

www.bris.se

Bris Barnens rätt i samhället finns för dig som är upp till 18 år och som behöver ringa, maila och chatta med någon som lyssnar.

Unizon

www.unizon.se  

Unizon är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor.

HITTA EN JOUR Det finns omkring 200 kvinno- och tjejjourer i Sverige. Här finns alla samlade. Du kan enkelt hitta den jour som ligger nära dig. I akuta situationer, ring Polisen på telefonnummer 112. Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt på 020-50 50 50.

HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

hopp.org

HOPP jour 076 19 99 343

info@hopp.org

Rädda barnen

www.rb.se  

Rädda barnen verkar för att barn varaktigt får det bättre. Rädda barnen har en föräldratelefon där de som svarar lyssnar, ger dig stöd och hjälp med att sortera i tankar och känslor om barn och föräldraskap. Ditt samtal är anonymt och kostar inte mer än en samtalsmarkering.

Kvinnojouren Freja i Östhammar Shelter (Women’s Shelter Freja in Östhammar)

kvinnojourenfreja.se/

P.O. Box 130 74221 Östhammar

Phone: +46 (0) 181 047 70

Email: kontakt@kvinnojourenfreja.se

Kvinnojouren Söderslätt (Svedala, Trelleborg, Vellinge)

Women’s Shelter Söderslätt (Svedala, Trelleborg, Vellinge)

http://unizon.se/hitta-jour/kvinnojouren-soderslatt

Jourtelefon: 0410-477 00, 070-604 57 16

Telefontid: Dygnet runt

Email: admin@kvinnojourensoderslatt.se

Sök hjälp!

Kvinnojouren Snäckan

Women’s Shelter Snäckan

Lundmansgatan 13 nb 76145 Norrtälje

Phone: +46 (0) 176 192 19

Email: snackan.norrtalje@roks.se  

Machofabriken

www.machofabriken.se  

Ett utbildningsprojekt om normer kring manlighet, som ägs av Roks, SKR och Män för jämställdhet. Läs mer på Machofabrikens hemsida:

Nationellt centrum för kvinnofrid

www.nck.uu.se

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Kvinna till Kvinna

https://Kvinnatillkvinna.se

Kvinna till Kvinna stödjer Kvinnors organisering i konfliktområden.