Republika Slovenija

Emergency | urgence | emergencia | Notruf | 緊急 | крайняя необходимость: 112

SOS Helpline for Women and Children – Victims of Violence: 080 11 55

Ženska svetovalnica RIZNI CENTER, 24 ur: 031 233 211   

Ženska svetovalnica PSIHOSOCIALNA POMOČ: 01 / 25 11 602

Center za socialno delo Kr¨ko, Zaveti¨’e Pepcin dom (Shelter “Pepcin”) 

Cesta kr¨kih ¸rtev 11 8270 Kr¨ko 

Phone: +386 (0)7 490 49 50 

Email: vh.krsko@gmail.com 

DRUŠTVO SOS telefon (za ženske in otroke – žrtve nasilja/ for women + children victims of violence)

www.drustvo-sos.si

SOS TELEFON 080 11 55

Dru¨tvo regionalna varna hi¨a Celje ‚ Varna hi¨a (Safe House Celje) 

P.O. Box 347 3000 Celje 

Phone: +386 (0)3 492 63 56 

Email: drustvo.regionalna.varna.hisa@siol.net 

Varna hi¨a Velenje (Safe House Velenje)

+386 (0) 389 766 90 

Email: drustvo.regionalna.varna.hisa@siol.net 

VARNA HI¦A ZA U´IVALKE TRDIH DROG, KI SO ´RTVE NASILJA (Safe house for women users of illegal drug who are victims of violence) 

Itihova 12 1000 Ljubljana 

Phone: +386 (0)5 904 17 70 

Email: vh.ljutomer@siol.net 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

www.mddsz.gov.si/si/ 

Ženska svetovalnica

www.drustvo-zenska-svetovalnica.si

KRIZNI CENTER Telefon kriznega centra vam je na razpolago vse dni v tednu, 24 ur: 031 233 211  

PSIHOSOCIALNA POMOČ Program Psihosocialne pomoči za ženske, žrtve nasilja se v prostorih Ženske svetovalnice odvija vsak delovnik: ob ponedeljkih od 11. do 19. ure, ob torkih in petkih od 8. do 15. ure ter ob sredah in četrtkih od 9. do 19. ure. 01 / 25 11 602

Društvo za nenasilno komunikacijo (Association for nonviolent communication) 

www.drustvo-dnk.si  

LJUBLJANA:

TEL: 01 4344 822, 031 770 120

e-mail: info@drustvo-dnk.si

ENOTA KOPER: TEL: 05 6393 170, 031 546 098 

e-mail: dnk.koper@siol.net

VARNA HIŠA: TEL: 031 736 726 

e-mail: vh.dnk@siol.net 

Safe house Vizija 

Slom¨kova 3c 3210 Slovenske Konjice 

Phone: +386 (0)3 575 40 60 

Email: drustvo.vizija@guest.arnes.si 

KRIZNI CENTER ´ENSKE SVETOVALNICE 

Crisis center of Association women’s counselling 

Langusova 21 1000 Ljubljana 

Phone: +386 (0)31 233 211 (24/7) 

Email: kc@svetovalnica.org