Slovenská republika

Na nasledujúcich telefónnych číslach môžeš s niekým hovoriť o svojej situácii a na webových stránkach sa môžeš dozvedieť viac o násilí v partnerských vzťahoch a svojich právach. 

Linky dôvery (Nie všetky linky dôvery sú bezplatné) | Emergency | urgence | emergencia | Notruf | 緊急 | крайняя необходимость:: 112

Zastavme Bezplatná NON-STOP linka / Domestic Violence hotline: 0800 212 212

National Helpline Phone: +421 (0) 903 519 550

LINKA POMOCI OBETIAM (Victims’ support helpline): 0850 111 321

LINKA PRE TÝRANÉ ŽENY – bezplatná nonstop linka (Women’s helpline): 0800 212 2012

Bezplatná Telefonická Linka Detskej Istoty Unicef: 0800 500 500

Krízové centrum Slniečko: 037 / 6585 222, 6585 190

Detské krízové centrum Brána do života, Bratislava: 02 / 6241 0468, 6241 0469

Áno pre život Rajecké Teplice: 041 / 5424434, 5494 950

Zelená linka: 0800 12 00 24 

Azylový dom Emauzy, Holíč: 034 / 668 3110

Policajná linka dôvery: 02 / 55571110 

Linka dôvery: 02 / 4446 06 06 

Linka Nezábudka: 0800 / 11 00 22 

Detská linka záchrany – dispečing Bratislava: 0800 / 123232 

Detská linka záchrany Banská Bystrica: 0820 / 434 343 

Linka dôvery Bratislava: 02 / 4446 0606 

Linka dôvery Nitra: 037 / 6523 222 

Linka dôvery Košice: 055 / 6441 155

Aliancia Žien Slovenska (Alliance of Women in Slovakia) KRÍZOVÁ LINKA NON-STOP SOS Linka 0903 519 550 

Moje práva 

Zastavme domáce násilie na ženách (National Line for Women Surviving Violence) https://www.zastavmenasilie.gov.sk

Bezplatná NON-STOP linka: 0800 212 212

Pomoc Obetiam Násilia/ Victim Support Slovakia 

pomocobetiam.sk 

LINKA POMOCI OBETIAM 0850 111 321

Piata Žena

https://piatazena.wordpress.com

LINKA PRE TÝRANÉ ŽENY – bezplatná nonstop linka (Women’s helpline) 0800 212 2012

Fenestra 

https://fenestra.sk/

Festivalové námestie 2, Košice +421 911 224 777 

fenestra@fenestra.sk 

https://fenestra.sk/bunker – bunker (shelter)

Aliancia Žien Slovenska (Alliance of Women in Slovakia) 

https://alianciazien.wordpress.com

KRÍZOVÁ LINKA NON-STOP SOS Linka 0903 519 550 

KONTAKT NA PORADENSKÉ CENTRUM V TRENČÍNE 0911 363 589

ASPEKT

http://www.aspekt.sk

http://www.aspekt.sk/en/aspekt_english

Iniciatíva Piata žena (Fifth Women Initiative) 

moznostvolby.szm.com