Republica Moldova

Emergency | urgence | emergencia | Notruf | 緊急 | крайняя необходимость: 903

Telefonul de Încredere pentru femei/The Trust line for women: 0 8008 8008

Refugiul Casa Mărioarei (Shelter “Refugiul Casa M’rioarei”)

http://casamarioarei.blogspot.com/

Apelează/tel: (22) 72 58 61