Kongeriget Danmark

Nødsituation | Emergency | urgence | emergencia | Notfall | 緊急 | крайняя необходимость: 112

Politi | Police | Policía | Polizei | 警察 | Polisi | полиция: 114

Medical emergencies (Copenhagen only): 1813

LOKK Hotline (help for victims of violence): +45 70 20 30 82

Danner Hotline: 3333 0047

BørneTelefonen/ Children’s hotline: 116 111

LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre /National organisation of women’s shelters in Denmark

http://www.lokk.dk/

LOKK Hotline: 70 20 30 82

Links: http://www.lokk.dk/Info/Links/

Danner – Vold / Få råd og hjælp (Violence help)

https://danner.dk/

Brug for hjælp? Ring 3333 0047

Need help? Ring 3333 0047

Exitcirklen

exitcirklen.dk

BørneTelefonen

https://www.bornetelefonen.dk/tema/vold-familien

Family violence help

BørneTelefonen/ Children’s hotline: 116 111

Chat: xd.adobe.com/view/13fb9c81-de3c-4de4-879d-06291446c3e9/?fullscreen

SMS: https://www.bornetelefonen.dk/sms

Bryd Tavsheden/ Break the Silence

https://www.brydtavsheden.dk/

Aktiv forebyggelse af familie- og kærestevold / Active prevention of family and girlfriend violence (help for children)

Chat: https://www.brydtavsheden.dk/har-du-brug-for-hjaelp/chatten/

Ring til 20 67 05 06 for at aftale en samtale mandag – torsdag fra 10 – 15 eller skriv til os på basen@brydtavsheden.dk

It is always possible to also call us during the days: Monday, Thursday, Wednesday and Thursday from 16.00-19.00 The number is: 20 67 05 06. This way we ensure that all children in Denmark have a chance to talk with us.

Basen “ Basen” is the name of our house in Copenhagen. Here Children can walk in directly from the street and without an appointment. They receive anonymous advice and support from a social advisor or from a skilled professional. When they walk through our door they are welcomed with open arms and hot chocolate. We would like them to feel secure and relaxed in a home like environment. We know it takes great courage to knock on the door. Basen is open: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday from 16.00 to 19.00

Suppleant liste over krisecentre/ List of crisis centres

http://www.psykeogsex.dk/krisecentre02.htm

Mødrehjælpen/ Help for Mothers

moedrehjaelpen.dk

Gode referencer

Vold

Amnesty International – STOP vold mod kvinder

www.stopvoldmodkvinder.dk

Centre for Voldtægtsofre

www.voldtaegt.dk

Dannerhuset – Kvinde- og krisecenter for voldsramte kvinder

www.dannerhuset.dk

Det Nationale Voldsobservatorium (DNV) – Database

http://www.det-nationale-voldsobservatorium.org/

Dialog mod vold (DMV) – Behandlingstilbud til voldelige mænd

www.dialogmodvold.dk

Hotline for voldsramte kvinder

www.voldmodkvinder.dk

Joan-Søstrene København

www.joan-soestrene.dk

Kvinder i Krise – Webportal for kvinder i voldelige parforhold

www.kvinderikrise.dk

Manderådgivningen Nordjyllands Amt

www.manderaad.dk

Netværk for voldsramte kvinder

www.netvaerk.org

Offerrådgivningen – Rådgivning for Voldsramte

www.offerraadgivning.dk

Århus Krisecenter for Voldsramte Kvinder

www.aaa.dk/aaa/vok-soc-aarhus_krise

Seksuelt misbrugte

ChristineCenteret – Rådgivning for seksuelt misbrugte i Århus

www.christinecenteret.dk

Hænder

www.haender.dk

KRIS – Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte

www.kris-dk.dk

Kvisten – Støttecenter for seksuelt misbrugte i Århus og Viborg Amt

www.kvistene.dk

Støttecentret mod incest i Danmark

www.incest.dk

Videns- & Formidlingscenter for Socialt Udsatte – Seksuelle overgreb

www.vfcudsatte.dk/page365.asp

Etniske minoriteter

Dansk Flygtningehjælp – Kvindenetværket i Århus

www.flygtningaarhus.dk

Foreningen mod Pigeomskæring

www.pigeomskaering.dk

Indvandrerrådgivningen

www.indvandrerraadgivningen.dk

Kvinderådgivningen for etniske minoriteter

www.stopvoldmodkvinder.dk

Kritiske muslimer – Kvinderådgivning

www.kritiskemuslimer.dk/raadgivning.htm

Løft Sløret – Web-portal for kvinder med rødder i anden kultur og tradition

www.loftsloret.dk

Ungerådgivning – Etnisk ung i krise

www.lokk.dk/etniskung.htm Til toppen Prostitution og kvindehandel 06 med Røde Lygter

www.eurocop.dk

Prostitution & Kvindehandel

Århus – Bekæmpelse af handel med kvinder

www.prostitution.dk

Pro Vejle – Anonym rådgivning til prostituerede i Vejle Amt

www.provejle.dk

Reden – Tilbud til kvinder i prostitutionsmiljøet

www.reden.dk

Reden-STOP Kvindehandel

www.kvindehandel.dk

Stop Kvindehandel – Anonym telefonrådgivning

www.stopkvindehandel.dk

Sundhed

AIDS-Linien

www.aidslinien.dk

Borderlineforeningen

www.borderlineforeningen.dk

Danske Kvindelige Lægers Forening

www.quindoc.dk

Foreningen Spiserøret – Rådgivning om spiseforstyrrelser

www.spiseroeret.dk

Hope – Web-portal om alkoholmisbrug, rådgivning og hjælp

www.hope.dk

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser – LMS

www.spiseforstyrrelser.dk

Livslinien – Rådgivning vedrørende selvmord

www.livslinien.dk

Lægevagten

www.laegevagten.dk

Selvhjaelp.dk – Danmarks portal for selvhjælp

www.selvhjaelp.dk

Selvhjælpsgrupper i Århus

www.selvhjaelpsgrupperiaarhus.dk

Sex & Samfund

www.sexogsamfund.dk

Århus Sygehuse

www.aarhus.dk/aa/portal/samfund/sundhed/sygehuse

www.sundhed.dk

More resources

Violence

Amnesty International – STOP vold mod kvinder

www.stopvoldmodkvinder.dk

Center for Armed Forces Victims

www.voldtaegt.dk

Dannerhuset – Women and shelter for violence- impaired women

www.dannerhuset.dk

The National Violence Observatory (DNV) – Database

http://www.det-nationale-voldsobservatorium.org/

Dialogue against violence (DMV) – Treatment offerings for violent men

www.dialogmodvold.dk

Hotline for Violent Women

www.voldmodkvinder.dk

Women in Crisis – Web portal for women in violent relationships

www.kvinderikrise.dk

Manderådgivningen Nordjyllands Amt

www.manderaad.dk

Network for Violent Women

www.netvaerk.org

Offer Advice – Advice for

Violence Framed www.offerraadgivning.dk

Aarhus Crisis Center for Violent Women

www.aaa.dk/aaa/vok-soc-aarhus_krise

Sexual abuse

ChristineCenteret – Advice for sexually abused people in Aarhus

www.christinecenteret.dk

Hands

www.haender.dk

KRIS – Christian Counseling for Incestors and Sexuals Abused

www.kris-dk.dk

Kvisten – Support Center for Sexually Abused People in Aarhus and Viborg County

www.kvistene.dk

The support center for incest in Denmark

www.incest.dk

Knowledge and Communication Center for Socially Sentient – Sexual Assault

www.vfcudsatte.dk/page365.asp

Ethnic minorities

Danish Refugee Aid – Women’s Network in Aarhus

www.flygtningaarhus.dk

The Association Against Pigeomskæring

www.pigeomskaering.dk

Women’s Advice for Ethnic Minorities

www.stopvoldmodkvinder.dk

Critical Muslims – Women’s

Advice www.kritiskemuslimer.dk/raadgivning.htm

Lift Blurred – Web portal for women with roots in other culture and tradition

www.loftsloret.dk

Prostitution & Women’s Trade

Aarhus – Combating trafficking in women

www.prostitution.dk

Pro Vejle – Anonymous counseling for prostitutes in Vejle County

www.provejle.dk

Reason – Offer to women in the prostitution

environment www.reden.dk

Reason-STOP Kvindehandel

www.kvindehandel.dk

Stop Women’s Trade – Anonymous Phone

Advice www.stopkvindehandel.dk

Health

AIDS-Linien

www.aidslinien.dk

Borderlineforeningen

www.borderlineforeningen.dk

Danish Women’s Association

www.quindoc.dk

Selvhjaelp.dk – Denmark’s portal for self-help

www.selvhjaelp.dk

Self-help groups in Aarhus

www.selvhjaelpsgrupperiaarhus.dk

Sex & Samfund

www.sexogsamfund.dk