Česká republika

Czechia

Tísňové volání | Emergency | urgence | emergencia | Notfall | 緊急 | крайняя необходимость: 112

Police | Policía | Polizei | 警察 | Polisi | полиция: 158

Ambulance | ambulancía | Krankenwagen | 救急車 | скорая помощь: 155

DONA linka: telefonická pomoc osobám ohrožený domácím násilím v nepřetržitém provozu: +420 251 51 13 13

DONA (domestic violence) hotline: +420 251 51 13 13

White Circle of Safety (for victims of any crime): 116 006

Acorus: pomoc osobám ohroženým domácím násilím (domestic violence help)

http://www.acorus.cz/

Non stop krizová linka/ 24-hour hotline: 283 892 772

Kam se obrátit v případě nouze/ More emergency contact numbers

Zde uvádíme nejdůležitější telefonické kontakty kam se můžete v případě nouze obrátit /Here are the most important phone contacts where you can turn in the event of an emergency

Nepřetržitý provoz (Available 24/7)

Linka Bezpečí dětí a mládeže/ The Safety of Children and Youth: 800 155 555

Senior linka: 800 157 157

Bílý kruh bezpečí (Praha)/White Circle of Safety (Prague): 257 317 100

Omezený provoz

Linka právní poradny pro ženy/Legal Counseling Line for Women: 224 910 744

SOS obětem domácího násilí/ SOS victims of domestic violence: 541 247 233

ROSA-centrum pro oběti domácího násilí/ ROSA centre for victims of domestic violence: 241 432 466

DONA centrum (Ostrava) – každé po a pá 8 – 14 hodin, čt 14 – 20 hodin: 597 489 207

Bílý kruh bezpečí (Brno)/White Circle of Safety (Brno): 541 218 122

Bílý kruh bezpečí (Ostrava)/White Circle of Safety (Ostrava): 597 489 204

Bílý kruh bezpečí (Olomouc)/White Circle of Safety (Olomouc): 585 423 857

Bílý kruh bezpečí (Plzeň)/White Circle of Safety (Pilsen): 377 637 695

Bílý kruh bezpečí (Pardubice)/White Circle of Safety (Pardubice): 466 265 264

Bílý kruh bezpečí/ White Circle of Safety (for victims of any crime)

https://www.bkb.cz/#

Hotline: 116 006

ProFem: konzultační středisko pro ženské projekty (rape/domestic violence help)

http://www.profem.cz/

Linka právní pomoci/ Legal aid line: 608 222 277

Online poradna/ Online support: poradna@profem.cz