Principat d’Andorra

Emergency | urgence | emergencia | Notfall | 緊急 | крайняя необходимость: 112

Police | Policía | Polizei | 警察 | Polisi | полиция: 110

Ambulance | ambulancía | Krankenwagen | 救急車 | скорая помощь: 116

Helpline:  860 345

Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de gènere i Violència Domèstica (SAVVGVD)

https://www.aferssocials.ad/igualtat

El Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere i Violència Domèstica pertany a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior. Va iniciar la seva activitat el desembre del 2006 amb la finalitat d’oferir un recurs especialitzat per a les víctimes de violència de gènere i facilitar a les dones i als seus fills i filles menors una atenció integral, és a dir:

– Intervenció social

– Treball socioeducatiu

– Seguiment psicològica

– Assessorament jurídic

– Orientació sociolaboral

-Valoració d’una prestació econòmica

És un servei interdisciplinari de professionals que té com a objectiu principal oferir a les dones i als seus/es fills i filles que pateixen situacions de violència física, psíquica, sexual o de qualsevol altre tipus: informació, suport, atenció, tractament i rehabilitació.

El servei resta obert de dilluns a dijous, no festius, de 8h a 17h del vespre ininterrompudament i els divendres de 8h a 15h, disposant d’una professional de permanència durant aquest horari per atendre les urgències que puguin sorgir.

Qualsevol urgència fora d’aquest horari serà atesa per la policia i aquesta s’encarregarà d’activar el telèfon de guàrdia que proporciona el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior.

Número de telèfon del Ministeri: +376 874 800 / 181