Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Cảnh sát | Police | Policía | Polizei | 警察 | Polisi | полиция: 113

Xe cứu thương | Ambulance | ambulancía | Krankenwagen | 救急車 | скорая помощь: 115 

Đường dây trợ giúp trẻ em | Child helpline: 1800 1567 | 111

Free Hotline counseling on Gender Violence, Domestic Violence and LGBTQ issues: 024 3333 55 99

Hotline tư vấn miễn phí về Bạo lực Giới – Bạo lực Gia đình và LGBTQ – Nữ Yêu Nữ: 024 3333 55 99

Đường dây trợ giúp | Abuse helpline Viet Nam: (971) 34 36/31 43

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Center for Women and Development)

http://www.cwd.vn/

thamvan@cwd.vn

04.37280936

0946.833.380

Ngôi nhà Bình yên hỗ trợ Phụ nữ bị bạo lực gia đình 

Hoạt động tư vấn – chương trình xã hội 

Ngôi nhà Bình yên hỗ trợ Phụ nữ và trẻ em bị buôn bán trở về 

Trung tâm Thông tin và Tham vấn cho phụ nữ 

CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐẠO CỦA CSAGA 

http://csaga.org.vn

Free Hotline counseling on Gender Violence, Domestic Violence and LGBTQ issues: 024 3333 55 99

Hội liên hiệp Phụ nữ – Việt nam (Vietnam Women’s Union)

http://hoilhpn.org.vn/

http://hoilhpn.org.vn/?Lang=EN (English)

Vietnam Child Helpline 

Vietnam Child Helpline provides a toll-free, national, professional phone counseling and information service, as well as referrals and follow ups for children and concerned citizens. Call 1800 1567.