საქართველო

Emergency | urgence | emergencia | Notfall | 緊急 | крайняя необходимость: 112

Consultation Hotline for victims of domestic violence: 116 006  

Consultation Hotline for victims of human trafficking: 2 100 229

Hotline Anti-violence Network of Georgia (NGO): 2 26 16 27

National Domestic Violence Hotline: 309 903

Tbilisi Crisis Center of ‘Sakhli’ Advice Center for Women: +995 5952 32 101

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი ცხელი ხაზის ნომერი/ Anti-Violence Network of Georgia

Hotline: (+99532) 2726717

სამხრეთ კავკასიის გენდერული საინფორმაციო ქსელი/ Gender Information Network of South Caucasus/ Гендерная информационная сеть Южного Кавказа

GINSC website

Consultation Hotline for victims of domestic violence: 116 006  

Consultation Hotline for victims of human trafficking: 2 100 229

Hotline Anti-violence Network of Georgia (NGO): 2 26 16 27

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი / Anti-Violence Network of Georgia

http://www.avng.ge/index.php?lang_id=1